Edebiyat Bilimleri 5. Sayı, Kış, 2023

HAKKI BAHA PARS’IN TÜRK KÜLTÜR ve EDEBİYATINA HİZMETLERİ

Nimet Alpaslan
Ni̇met Alpaslan, "Hakkı Baha Pars’ın Türk Kültür Ve Edebi̇yatına Hi̇zmetleri̇", Edebiyat Bilimleri 5. Sayı, Kış, 2023

PDF

Makale Özeti
Türk siyasî ve düşünce hayatında etkili isimlerden birisi olan Hakkı Baha Pars, Bursa’da (d.1879) doğmuştur. Mustafa Kemal’in Harbiye’den sınıf arkadaşı olan Hakkı Baha, cemiyet faaliyetlerinde ve yurdun düşman işgalinden kurtulması mücadelesinde onun destekleyicisi olmuştur. 1912 yılı seçimlerinde Bilecik vekili olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na katılan Hakkı Baha, Kuva-yi Milliye ile beraber önemli çalışmalarda bulunmuştur. Hakkı Baha Pars, askerî ve siyasî kimliğinin yanı sıra şair, yazar ve çevirmen kişiliği ile de tanınmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerdeki yazılarının dışında 1327/1911 yılında yayımladığı Usul-i Tenkid isimli kitabında noktalama işaretlerini tanıtmış, bunların kullanım yerleri ile ilgili örnekler vermiştir. 1327/1911 yılında Bursa’da yayımladığı Musabahat-ı Edebiye isimli kitabında da genel anlamda edebiyatın mahiyeti hakkındaki görüşlerini ortaya koymuştur. 1941 yılında yayımladığı Genç Şiirleri ve Gençlik Şiirleri isimli kitabının yanı sıra Sefahat-ı Hayat (1326/1909) ve Tasarruf-ı Mecburi Müesses-i Maliye ve İktisadiyesi (1341/1922) isimli eserleri de vardır. Hakkı Baha, telif eserlerinin yanı sıra tercüme eserler de vermiştir. Bu çalışmada Hakkı Baha Pars’ın Türk kültür ve edebiyatına yaptığı katkılar özellikle Usul-i Tenkid ve Musabahat-ı Edebiye isimli kitapları başta olmak üzere ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Bursa, Hakkı Baha Pars, Kurtuluş Savaşı, Usul-i Tenkid, Musabahat-ı Edebiye.
Kaynakça

Edebiyat Bilimleri Dergisi

Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), Kesit Yayınları tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ), uluslararası yayın standartlarına uygun ve nitelikli makaleler, derlemeler, tenkitler ve kitap tanıtımları yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Edebiyat Bilimleri Dergisi (EDEBİ) dil, edebiyat, dil bilimi, halk bilimi, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, Türkçe ve edebiyat eğitimi, Doğu ve Batı filolojileri vs. alanlarda yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

İletişim Bilgileri

Adres

Hobyar Mah Ankara Cad no 15 /1 FATİH İSTANBUL

Kesit Yayınları

0212 511 68 28 - 0212 512 56 33

Bilgilendirme için

CopyRight 2022 www.edebiyatbilim.com Sitenin bütün hakları saklıdır.